yos7

Victor Man
Ad 0:
PropellerAds
2005-02-12 17:57:00 (UTC)

拜年

今天是年初四,阿婆,炳舅父,三舅父,姨媽,玉姨和玲姨等人都來了我家拜年,
加埋我地一家及阿媽個老闆,浩浩蕩蕩廿幾人迫起6,7百尺地方,好不熱鬧,開
了2枱四方城,我有份打,我,炳舅父,阿哥和姨丈一枱,結果梗係唔使講啦,一向
賭運平平的我,輸了二百幾元,唉....
不過,新年係一年一次,今天又咁開心咁熱鬧,加上又有2位這麼可愛的小朋
友陪我玩了一整天,哈哈..他們一個是我的姪女miu miu,一個是我
的外(生)熙熙,輸錢又點話呀...抵呀
盡管今天如此開心,但我亦弄嬲了我的至愛敏敏,或許是我的不細心,或許是
我的錯失,今天我忽略了她的感受,令她好不難過.
對不起,令你不開心,令你不快樂,完全是我的責任.
或許我不能令你忘記過去,但我總想令你以後快樂.
原諒我吧!!


Ad:0
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services