Saliva

* taste of ink *
Ad 0:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2005-02-08 16:10:38 (UTC)

yes yes!

He våre på hyttetur nå! Sjedde litt av kvart!

Æg vett kje kor møje æg gidde skriva ,men jaffalt

Me kåm der i 11 tiå elle noge sånt, då lagt me
mad..ehm..pasta elle noge sånt va dæ vel me åd..Så drakk
me då, men me drakk på haile turen...Mæg å monica traff en
elle aen løg på båden,han sko te sauda...:) Uanz, så drakk
me ja...Hørde musikk,snakte..bla bla! Såv...

Sto åpp på lørdag, åd ...haore musikk..Prøvde å få start
på en jævla idiotiske bil!! OMG! Fekk dæ då te
teslutt...Så me rånte litt ront....Må nå inrømma at adle
hadde promille..IKKJE MØJE!! Hadde kje drokke marr en to
øl!! Men ja, uanz, me fekk start på bilen på fredag, itte
mØJE slid!! :D Yes! Så i sju tiå elle noge sånt, lagt me
mad..Pølsa & pommfri..NAM!SÅ drakk me marr..Sång karaoke å
litt sånt! Monica haiv mobilen sin på glase te helga så dæ
knuste i tusen knas! HAHA! Va løie! Men skommelt ao!

Så jekk nette å monica å henta naboane..Dai ao va mæ å
drakk å sånt...Men di snakte så møje åm korbs...not so
fun!! lol!

Så på sundag tog adle 8 båden haim udenåm helga, hu tog
3 :)

kosikos!


Ad:0
yX Media - Monetize your website traffic with us