Elin

Elin's dagbok
Ad 0:
2005-01-12 16:21:44 (UTC)

Oi!!!!

Oi!
Nå e d lenge si eg har skreve hr...
Glømte hajlt av å skriva om kozzn d jekk på turneringå...
D jekk che bra... Me kom(uheldivis) på ant siste plass...
Jj, me spelte bra(ehhh..) syns eg...
Glede mg te balle neste uga!!!!!!
Va che merr å skriva nå så....
Klemz!!!!


Ad:0