Elin

Elin's dagbok
Ad 0:
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services
2005-01-05 21:12:53 (UTC)

Hmmmm... Volley!

Vettche hajlt ke eg kan skriva om...
Jo!!!!!!
Eg sga på volley-turnering i helgå!!
D e i Haugesund....
Eg glede mg, for me sga sova dr i ei nått åg!!
D e på n dridfine skole!!
Sga skriva resultatene når eg har komt tbage..
Skriv ke du syns om dagbogå...
Eg vil veda om dn e bra elle om ann e bånn,
å någe må endras...
Jj, iche merr å skriva nå..
Bajbaj.. Klemz!


Ad:0