Hege (Cliodna Scamander)

Cliodna Scamander...
Ad 0:
Ezoic
2005-01-02 09:20:47 (UTC)

Kjære dagbok... Nytt År!!!

Så nå e me i 2005 isje 2004!! På nyttårsaftå va me jemma
hoss åss, å hadde bea, ingird å restn av dn famelyen på
besøg... SKOIJ!!! Azzå va me litt me nabon min, Inger...
Me hadde d dridløye!!

Jah...Vettshe heilt ke eg ska skriva, d sjer egntly isje så
møye spennannes...

okaj då... litt hemmelihedar ska dåkke få veda... (sjøl åm
alle vett ann fra før...)
Okaj, eg lige Danny. (alle vett jo kem d e:P)

jj...

På skoln hålle me på me å tegna tegneserie, sjøl åm me har
ferie nå, så har eg tegna ganske møye på dn. D e jo egntly
ganske gøy då... Jaja, å nå kåmm eg på at d snart e skole
åg... Dette e dn siste dagn min jemma:(
D blir jo gøy å møda vennanne mine ijen då:)

Jah, d va alt eg hadde å skriva... :P:P

kooooz fra Hege!


Ad:0