PIA

PIA
2004-12-29 06:51:20 (UTC)

Vel..

Det er rart med det, men vår Herre har en egen, unik måte
for å fortelle oss hvor ubetydelige vi egentlig er.

Måtte Han gi styrke til alle berørte.
Ad: