PIA

PIA
Ad 2:
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services
2004-12-29 06:51:20 (UTC)

Vel..

Det er rart med det, men vår Herre har en egen, unik måte
for å fortelle oss hvor ubetydelige vi egentlig er.

Måtte Han gi styrke til alle berørte.


Ad:0
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services