PIA

PIA
2004-08-30 09:48:18 (UTC)

Info


Telenor er muligens Satan.