Salam

~~~ Diary ~~~
Ad 0:
Try a new drinks recipe site
2004-05-10 15:54:00 (UTC)

勁忙呀!!

今日judi放假呀,咁公司當然係好忙啦,真的好忙呀,eva不斷咁比野我做呀,佢
又話唔趕,但轉過頭就猛咁吹我交野,好煩呀佢~~~不過話時話時間真的過得好
快呀,返工之後好快就到吃lunch,之後就好快咁放工啦!!!放左工又冇野做
lor,返左屋企傾電話lor...

大約9:00pm左右,約左ky打羽毛球呀,好耐冇打過啦,我地又話星期一,三and
五再一齊打喎,都唔知係咪真既,算啦,好過冇啦,hoho...

P.S:
打羽毛球時有一個小妹妹走過來話想打,咁我地就...之後再...唉~~愈打愈冇
mood lor,因為我地2個撿波多過打ka,又唔係個小妹妹勁喎,好似唔知點咁,
算啦,唔講佢啦,不過我地都總算打得開心既~~~


Ad:0