PIA

PIA
2001-10-09 08:06:44 (UTC)

Jau......


Drittongen: *trøstekoooooooooooos*

Sirililje: Vel, både og :)

Morethe: Go plass på hytta i hælga..

Lucky: Miss U already!


Æ fær heim.

(..og han andre fyren bør være på plass når jeg kommer
tilbake igjen...)


Ad:0