Salam

~~~ Diary ~~~
2004-02-15 15:41:11 (UTC)

好累呀~~

今日好累呀...因為我尋晚2:30am訓,而今日8:20am起身,嘩~~真的好眼訓
好累呀...我明天真的要放左工後訓返個午睡先至得...

講返今日其實都冇咩野做,下午和幾個b/s到左中央公園親近主(睇聖經),好
舒服呀,如果個到有張床的話,我諗我會訓著左啦~!

完左後,又要趕下場,約左shirley and jenny一齊出街,我地分別去左馬
鞍山和沙田,嘩~~!!真的剩返半條人命,好累呀!!!but都幾開心既~~

明天又要返工啦,時間真的過得好快呀,放假只得果一日咋,點得呀~~明天又
是冇野做啦,點算好呀...好想再放假呀...


Ad:0
Try a new drinks recipe site