ROSE

Rose Palace (ª´ºÀ¬Ó®c)
Ad 2:
2003-05-24 09:29:49 (UTC)

仲未摺wor

估唔到我成半年冇寫diary,

但個diary 都依然未摺wor

簡直係勁呀

好啦,咁我以後就繼續寫啦

反正我而家咁得閒

寫咩鬼都冇所謂啦............

2003年5月23日

望左咁耐終於俾我望到放假喇

但係等到放假,又好似好鬼悶wor

死啦,仲有成3個幾月先放完假

一定要搵d野搞下先得....

等我諗下有咩可以做先

我諗...諗...諗...

諗完再講俾你地聽


Ad:2