wcgary

GC 日記本子
Ad 0:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2003-04-19 16:09:31 (UTC)

19/04 SAT

[ BBQ ]

今日同女朋友去0左龍鼓灘燒0野食。

其實佢之前已經話過好多次想去,"恨"0左好耐。所以如果我再唔快0的帶佢去一次了0左佢
個心願,佢可能發癲都似呀。而且見今日天氣咁好,搵0的戶外活動都好0既~

我0地去0左一個燒烤樂園度燒,已經唔係第一次去。$60任食仲包兩罐0野飲,又唔駛開爐
費,0的0野又過得去,真係幾抵0架~仲有啤酒只係$10枝,我今日都飲0左兩枝喜力,勁哈
皮!個場對出就係沙灘,因為冇時間限制,可以一大班人走出去玩完入返去再食過,真係夏
天假期時一個好節目!

遲0的約多0的人去先,多0的人一齊玩熱熱鬧鬧,又係另一種氣氛。

GC
0015-20030420


Ad:1
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here