PIA

PIA
2003-03-05 23:02:30 (UTC)

luna vennen...

Det jeg ennå ikke har husket når tirsdagen kommer, om du
er glad i meg; la meg leve uten den kunnskapen.. vær så
snill..