Jura

Denik
Ad 0:
Try a new drinks recipe site
2001-10-04 20:41:49 (UTC)

Mm pardn znmost,perspektivn

Jenže se s ní bavím pøes takový chat,který mì dovádí k
šílenství a ona si øekne nìco milejšího by nebylo?Jak jí
mám øíst,že to není vztek na ní, ale na tu pomalost toho
chatu?


Ad:0