PIA

PIA
Ad 2:
Try a new drinks recipe site
2003-02-13 15:00:03 (UTC)

Uh..

Jeg tror jeg har vært på jobb i dag.. ellers ville vel
sjefen ringt.. tror du ikke?

*i svima*


Ad:0