Ines

the USA soul
Ad 0:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2001-09-14 19:56:14 (UTC)

hou delle vast

ok hier gaan we dan, hou delle vast

eerst en vooral ge moet niet ongerust zijn, ik ben nog
intact!!! New york is misschien zover als madrid van
Belgie.
Toen dit alles gebeurde zat ik niets vermoedend op school.
Het was in mijn fysica uurtje dat de eerste beelden op me
afkwamen. Ik heb live het tweede vliegtuig in the world
trade center zien crashen en enkele minuten later heel het
gebouw zien instorten. De beelden van de mensen die vanop
misschien het 100ste verdiep door het raam sprongen hebben
een geweldige indruk op iedereen gemaakt. De 11st sept was
iedereen in chock, het was alsof ge uit een nachtmerrie
ging wakkerschrikken. De rest van de dag zijn we gewoon op
school gebleven, maar Anne en Kevin waren thuis van hun
werk. Maar goed ook want in de loop van de dag hebben ze
heel de buurt hier afgesloten, niemand kon nog in of uit
Metro-Detroit.
Het is nu al 3 dagen lang dat er bijna alleen maar nieuws
wordt uitgezonden en telkens hebben ze wel iets anders
ontdekt.
Ondertussen beginnen de gemoederen wat te bedaren.
Iedereen is opgeroepen om bloed te geven (zo deed Anne)
Ondertussen is het luchtverkeer weer opgang gekomen.
Vandaag doet heel het land een actie om te tonen dat de
americanen een hechte groep vormt. Iedereen heeft zijn
vlag buiten gehangen en draagt een blauw-wit-rode broche.
Om 7pm gaat iedereen een kaars aansteken als een gebed voor
de families die familieleden verloren hebben in NY, en op
school werd er geld voor hen ingezameld. Men schat dat dit
alles zo'n 40 miljard gaat kosten voor het land en dan nog
ni gesproken over de emotionele schade.
Men zegt hier dat dit de eerste keer was dat de VS
aangevallen werd op eigen bodem na Pearl Harbor. Een daad
van oorlog.

Toch geloof ik dat ik ni helemaal dezelfde gevoelens heb
dan de mensen rondom mij, ik kan ni juist zeggen in welke
zin maar ik denk dat ik veel meer van streek zou zijn als
Brussel aangevallen werd.


Maar nu helemaal wat anders. Het leven gaat immers voort.
De voetbalmatch waar ik verleden week naartoe ben gegaan,
was euh een flopje. Onze school tegen een andere, wij dik
verloren en dan nog is weggeregend. Hier in de VS speelt
men competitie school tegen school, unif tegen unif en niet
dorp tegen dorp of stad tegen stad zoals wij.
En dan nu het goede nieuws. Vanaf nu ben ik een lid van de
color guard. Dat is het dansteam van de band van onze
school waarvoor ik maandag auditie heb gedaan. ik citeer
letterlijk: you are not good... you are VERY good. merci
Sevrine voor de coreografie!!!
Gisteren eerste try out, heb al een van de dansjes geleerd
( het is zo belachelijk, ge zou het moeten zien) ma zolang
ik maar plezier heb.
Gisteren heeft Toni mij een paar dresses van laten passen
voor homecoming (6 oct) dat spaart mij weeral eens 100
dollar.
Vandaag mijn classring besteld.
en da is het zo'n beetje

adios


Ad:0