PIA

PIA
Ad 2:
Try a new drinks recipe site
2001-09-09 18:02:11 (UTC)

Syk.

Har egentlig ikke no å skrive her jeg da.

Er syk da. Gøy. Not.

Men Morethe; jeg er akkurat like uforklarlig syk som jeg
var i forb. med VM i Russland da vi bodde sammen...