Jura

Denik
2003-01-04 11:59:31 (UTC)

20030104

Adopce na dálku.Probudil jsem se a trochu se pozoroval.Žádné plány,jen pocity a prázdnota.Když nic nenabídnu,žádné pocity.Tajemství vnit?ního sv?ta.