Dark-Angel

Livet er....?
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-02-07 22:59:51 (UTC)

*hm......* Det er vanskelig å..


*hm......*

Det er vanskelig å gå å legge seg når typen fremdeles er
våken.....

*ser at han går inn på sove rommet*

Å! Der var passordet mitt! *gliiiiiser*

*løper inn og hopper opp i sengen* *gliiiser enda mer*

............Natta!


Ad:0
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services