foreløbi e det en stats hemlighe

steike fette tuillat?!
2001-02-06 23:46:23 (UTC)

Ja, no kom eg meg endeli inn på..

Ja, no kom eg meg endeli inn på sia, det va ikke
probelmfritt førr å sei det sånn... No har eg søtte å sett
på andre sine sia, å eg må sei at ha flira enn del
ja...mange hystreisk artie folk hær...