PIA

PIA
2001-01-27 00:12:48 (UTC)

*pingle*

Vel, er ikke sånn at man kan noe for at man er pysete dah!