Anne Grethe

Tanker fra meee....
Ad 2:
Try a new drinks recipe site
2000-09-04 18:36:53 (UTC)

På plass igjen... er enkli..

På plass igjen... er enkli blitt veldig flink til å skrive dagbok
jeg... lenge siden... men sier jo ikke.no fornuftig dah... like greit
kanskej at jeg lar vær... lurer enkli litt på om noen leser dette....
eller er det kun meg som er så gal ? vel...anyway... nå skal jeg inn
igjen på lek og plage noen på pm....


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.