PIA

PIA
Ad 2:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2002-10-07 16:18:50 (UTC)

morethe?

Ka i Guds navn e d vi har styrt me i hælga?!?
Æ fainn nættopp ei trusa i ei skoffa på kjøkkene...