PIA

PIA
2002-09-23 09:26:04 (UTC)

Jeg håper..

så inntenst, fra bunnen av mitt hjerte, at jeg tar feil..
men.. om jeg ikke gjør det, vil hoder rulle.