lovelise

Annelise
Ad 0:
2001-07-24 19:57:58 (UTC)

lei alt

Jeg lurer av og til hvorfor alltid jeg blir såra? Hvorfor
hvofor?? Jeg prøver og prøver men altid faller ting i
grus.Orker ikke skrive mer,Jeg glir bare inni meg selv
igjen og blir der og stenger meg inne slik jeg var før.

The end


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.