PIA

PIA
Ad 2:
2002-09-12 17:49:42 (UTC)

*stønne*

Jeg skal fortelle alt om hvor supert jeg har hatt det, når
jeg bare blir edru nok til å skrive mer enn en setning.


Ad:0