Venus

Venus
Ad 2:
Try a new drinks recipe site
2002-09-10 23:14:36 (UTC)

Utdrag

Utdrag fra ny innvandringslov:
alle så komme t Norge må kaste me terning. de så får tall 1-
5 må reisa tbage dr de kom fra, å de så får talle 6 får
kaste på nytt


Ad:0