Anne Grethe

Tanker fra meee....
Ad 2:
DigitalOcean Referral Badge
2000-08-31 01:56:55 (UTC)

fikk tilsnakk idag fordi jeg..

fikk tilsnakk idag fordi jeg ikke hadde fulgt opp dagbokføringen...
*ler*
har enkli mye å skrifte om, men er livredd noen skal finne dagboka mi
og lese den. Det er igrunn det verste som kunne skjedd akkurat nå,
men det hajlp da uansett å få skrivd dette ned... Har tatt noen tlf i
helga som sikkert kunne vært gjort på ett litt bedre tidspunkt...
*ler å ler*
Lover å føre litt mer jevnlig etterhvert...


Ad: 2
DigitalOcean Referral Badge