Kristine

kissi sin dag bok
Ad 0:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-01-17 17:22:48 (UTC)

hhhhhhheiiiiii aaaaaaalllle..

hhhhhhheiiiiii aaaaaaalllle sammmmmmen
ja ja ja............
jeg gikk hjem med kine for jeg måtte hente jakken og sykkelen min.
sov jeg hadde glemt i går
så gikk jeg hjem. så på tv.'
kozz kissi


Ad:0
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here