Alistair Maupin's

Tales from the city
2001-07-20 04:29:07 (UTC)

Apropos kugalskap...

Kom til å tenke på en ting... Var jo i Danmark her om dagen,
og da spiste jeg både hamburger og kylling. I Danmark
florerer jo som kjent både kugalskap og salmonella-kylling.
Jeg fikk merkelig nok ingen varige men av turen, og lurer
derfor på om kanskje kugalskap og salmonella opphever
hverandre? Kanskje jeg rett og slett har funnet kuren???

EUREEEEKA!!!!!!!!!!


Ad:0