Venus

Venus
2002-09-02 01:30:56 (UTC)

Livsvisdom

Barn som lever med kritikk, lærer å fordømme
Barn som lever med fiendskap, lærer å slåss
Barn som lever med spott, lærer å bli sky
Barn som lever med skam, lærer å føle skyld
Barn som lever med toleranse, lærer å bli tålmodig
Barn som lever med oppmuntring, lærer tillit
Barn som lever med lovord, lærer å verdsette
Barn som lever med ærlighet, lærer å bli rettferdig
Barn som lever med trygghet, lærer å tro
Barn som lever med anerkjennelse, lærer å like seg selv
Barn som lever med bifall og vennskap, lærer å finne
kjærlighet i verden