PIA

PIA
2001-01-14 12:55:07 (UTC)

Skjønner ikke dette jeg; når..

Skjønner ikke dette jeg; når man er flink jente og sitter
på #Lek hele natta, i stedet for å fly på byen med de
lokale heltene, hvorfor er man da så sliten dagen etterpå
lissom???

Vel, usannsynlig morsomt har man det vaffal*S*

PIAkooooooooooooos
Ad: