line

line
Ad 0:
Try a new drinks recipe site
2001-01-13 23:38:47 (UTC)

heisann! Så var jeg her igjen..

heisann!
Så var jeg her igjen da. Nok en dag alene er over. Jeg har
valgt tv for å slippe å tenke. Alt føles feil. Mannen
gråter, jeg gråter. Skal det være sånn? Er dette feil? Vel,
jeg får vel prøve å holde på det jeg har bestemt til jeg
får det litt på avstand. Da ser jeg kanskje om det er
riktig eller galt. Sikker kan man vel aldri bli. Det blir
vel gode dager igjen en gang.


Ad:0
DigitalOcean Referral Badge