Venus

Venus
Ad 2:
2002-08-05 14:23:18 (UTC)

Menn og sjokolade

Menn er bedre enn sjokolade fordi:
* nøttene blir ikke sittende fast mellom tenna
* du slipper å dele med ungene
og..
* godteposen fyller seg automatisk opp igjen


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.