PIA

PIA
2002-07-20 12:03:05 (UTC)

Emma?


Satan, du ska være gla du ikkje e hær.. Detta kjæm tell å
bli ont når vi blir edru.. vess vi rækk å bli edru da.. vi
trur ikkje det..