Kristine

kissi sin dag bok
Ad 0:
DigitalOcean Referral Badge
2001-01-07 16:15:57 (UTC)

Jeg sov hos Linda til i dag...

Jeg sov hos Linda til i dag.
jeg spillte tv spillet til Robin (linda sin sønn)
kom hjem i 4-tiden

til ronny skriv selv


Ad:0