Venus

Venus
2002-07-07 21:45:34 (UTC)

Dikt av Arne Hjeltnes

"Oppi Valdres i bratte bakkli, der bor ei jente med stuttet
stakkji.
Under stakkji der bor det ei mus, som guta brukjer som
redskapshus.."


Ad:2