PIA

PIA
Ad 2:
DigitalOcean Referral Badge
2001-06-20 21:59:52 (UTC)

Gode Gud, skulle ønske jeg..


Gode Gud, skulle ønske jeg visste hva jeg skulle skrive her.


Vel, ting går sin akk så skjeve gang, og man er nesten i
rute etter sine opprinnelige planer.

Planer ja. De er vel det som man lager etterhvert som ting
forandrer seg rundt en, er det ikke?
Ting forandrer seg i alle fall. Og, godt er det da.

Vel, hadde ikke tenkt til å si no mer om det, men jeg kan
si at jeg gleder meg til å møte Onkel Arne og treffvesten
skal jeg stryke så snart jeg får tid.

Nok for nå.


PIAkoooooooooooos


Ad: 2
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here