adrian [candyflip]

Ang mga events with adrian
2002-06-13 07:18:17 (UTC)

overview of last 2 months....

dear diary,

kapoy kaayo ang akong bakasyon abi nako og makaluwas nako
sa hago, mas grabe pa nuon. akong amahan nga si kaldo
niandar na sab ang sakit, naglayas ang akong mama og daghan
pang gamit sa balay nangaguba. wala pay katabang sa
trabaho, ako tanan, mga tapolan pa gyud ang akong mga
igsoon grabe!

so far ok man sab ang ubang nahitabo. ang uban mao ang
mosunod.....

1. nakakwarta ko og dako tungod kay gitagaan ko sa akong
lola sa probinsiya para unta sa cellphone.

2. nagkauli na ang maayo namong buot ni letecia, y kaha
nimaayo siyag kalit nako?

3. mas lig-on na ang akong prinsipyo sukad akong giatubang
ang tanan nakong responsibilidad.

may news pa.....

si spencer na-text nako sa cel ni abel akong gikumusta, ni
respond sab siya og ok lang siya :)

gibaligyaan ko og tape ni meme sa disturbed balig 50
pesos :

nauli na si dnasoy gikan sa bakasyon niya sa negros.

so far kana lang una. ang uban ako lang i-post unya sa
umaabot, daghan pa ni.


Kuroro


Ad: 2
DigitalOcean Referral Badge