Anne Grethe

Tanker fra meee....
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2001-01-02 05:14:37 (UTC)

hvor begynner jeg ??... er det..

hvor begynner jeg ??... er det mulig at så mye kan skje på
tre dager ? ja tydeligvis..enkli så trur jeg ikke jeg skal
ramse opp alt nå. får ta det litt etterhvert her trur jeg.
men veit ivaffal at mye kan skje på tre dager. fra A til Å


Ad:0