PIA

PIA
2002-05-27 11:15:50 (UTC)

Emma..


Æ trur jaggu du har fådd sex på hjernen...

D må da være et lite tilfredstillende sted å ha det?!?

:)