loveyou420

Help.
2002-05-25 17:03:20 (UTC)

iglatinpay

Iay antway an xcuseeay otay ogay out ndaay avehay exsay,
ustjay ecausebay Iay hinktay hattay it illway etgay ymay
indmay off of Ytay. Iay ostlay ymay irginityvay otay imhay
ndaay tiay uckedsay. ghuay. aybemay Iay illway alktay to
hriscay ndaay eesay hatway appenshay. ohay abybay.

{ndeay foay ntryeay, eelingfay ornyhay}