PIA

PIA
Ad 2:
DigitalOcean Referral Badge
2002-05-02 10:18:09 (UTC)

Urk...


jeg tror ikke jeg orker skrive noe her i dag jeg..
Armene verker som besatt, men jeg fikk da lagt gulv på
loftet i går ja! Bare montering av seng og klesskap igjen,
så bærer det upstairs med indianerne i kveld. Du milde jæ..
så jeg gleder meg til å sove en hel natt!

*dra hjem og henge opp gardinger*

Later.


Ad: 2
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.