PIA

PIA
Ad 2:
DigitalOcean Referral Badge
2002-04-23 08:15:36 (UTC)

Hmm..


Mange ting som er teite her i verden.
Jobben til noen f.eks.. :)
Enkelte mennesker er rimelig teite også.
Og da oppstår det et problem...
Da blir _jeg_ teit, og det er få, om noen, som kan bli like
teit som meg når jeg blir teit.
Det teiteste jeg som oftest gjør når jeg blir teit, er at
jeg nekter plent å ha noe som helst å gjøre med teite
mennesker.

Tenkte jeg bare skulle nevne det....