ginaa

thOughtz of a lOnely heart
2001-05-29 14:20:37 (UTC)

`sigh´

aAaaaaaaaaahhhHh!! life just sucks rah now.. i feel like a
totaL b1tch.. lOl.. oOoh wellz.. i am who i am... blehzz..
iSh nah like i'm sleepin wit your mAn yaOoz.. sh1et..
eniwayz.. life's a b1tch, sOo ima be one tOo... hahaAa..
d'dealz now... onE.