PIA

PIA
2001-05-24 23:13:30 (UTC)

Jeg savner Lucyen min, ingen..


Jeg savner Lucyen min, ingen tvil om det,men det andre jeg
nettopp skreiv her ble tatt av sensuren...