PIA

PIA
Ad 2:
2001-05-19 21:26:28 (UTC)

Verktøy og plaster..

Åååååååå

Glemte det jeg da; har vært avrøsking av alt av støttehjul
her i dag! (nei Inko; ikke mine..)

Vel, alt gikk som det skal gå ved slike milepæler, og
største indianern ønsker seg ny hud på albuen før
badesesongen starter.....


PIAkooooooos


Ad:2