Ines

the USA soul
Ad 0:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2002-03-16 19:43:23 (UTC)

Vandaag hadden we onze eerste..

Vandaag hadden we onze eerste repetitie met kleren, we
hebben alleen act 2 gedaan en dat nam al 3 uur in beslag.
Ik hoop maar dat het tegen woensdag een beetje vloeiender
gaat gaan.

In twintig minuten gaan we naar een dogshow. We hebben ons
ook opgeven als een opvang gezin voor honden voordat ze
opnieuw geplaatst worden in een andere familie.

En er is een klein uitstapje in het vooruitzicht.
Paasweekend gaan we in Canada doorbrengen meer bepaald
Niagra Falls. Ik kijk er al naar uit.

moet me nu gaan klaar maken
toedeledoe


Ad:0