Kristine

kissi sin dag bok
Ad 0:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2000-12-05 16:55:19 (UTC)

Hei Jeg ble med Vilde hjem. Så..

Hei
Jeg ble med Vilde hjem.'
Så kom Ida og Line.
Så gikk meg,Ida og Line fra Vilde.(hun kunne ikke være med oss)
Vi gikk opp til Line.Ida var det bare et kvater.Jeg var der en halv time etter Ida gikk.
Jeg gikk ned til Vilde å hetet skekken.


Ad:0
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here