adrian [candyflip]

Ang mga events with adrian
2002-02-09 13:54:01 (UTC)

bag-o nga sinugdanan....

dear diary,

karon nga naa na koy nahimo nga bag-o nga resolution i
hope mausab na ang bati nga dagan sa akong kinabuhi.

daghan ang nanghitabo sukad atong last year hangtud
enero 2002

eg. (pagkalas ko sa way ayo nga commitment, paghatag
og bili sa studies, pagkasayod sa mga tinood og mga traydor
nga mga amigo, unsay tinood luyo sa paglihaylihay ni
pinanggang Kristine Hermosa :, ang pagbawi sa akoang mga
butang og ang prediksyon sa umaabot nga mga suliran.

ang mga kausaban man lang mao ang paghatag og gamay
nga bili sa akong kaugalingon, paglihay sa mga dili maayo
nga mga tawo sa akong pagtuo, pag-surender ko sa akong way
padulngang tinguha, og labaw sa tanan, pagkuyog ko sa mga
tawo nga sayod kon unsa sila.....

i hope lang unya ra sila masayod sa hinungdan ngano nga
ing ani ko, dili lang ko buot nga mobasol ni bisan kinsa
tungod lang kay nasakit ko, di nako na katungod, ang angay
ko lang mahimo mao ang pagpasensiya og paglihok kay padayon
gihapon ang dagan sa panahon.

hangtod una diri, fren.....


candyflip


Ad: 2